کفسابی

*کفسابی انواع سنگ:گرانیت،مرمریت،مرمر،چینی، تروارتن. گرانیت: مروارید مشهد،قرمز یزد،مشکی تویسکاران،سبز تیره بیرجند،صورتی زنجان،مشکی نطنز. مرمریت: لایبید کریستال،گلدن بلک،قهوه ای روشن،سوفیتا،سفید ازنا،کرم دهبید. مرمر:سبز